Ang organisasyon ay ang sumusuporta sa Global Pinoy Bazaar na nagbibigay sa lahat ng produktong tatak Pilipino ng isang pagkakataon upang makikilala sa merkado. Ang kaganapan ito ay hindi ninanais na makipagkumpetensya sa internasyonal na tatak ngunit naglalayon na baguhin ang pananaw ng bawat Pilipino at upang bumili ng mga produktong local.
Ang dahilan ng pag-aaral na ito ay isang pagtatalakay at pag-unawa sa konsepto ni Tiangco ng katatagang-loob na magpapaalala sa mga Pilipino na ang paksang ito ay hindi lang basta paksa kundi ito ay isang pagdaliri patungkol rin sa katangian ng mga Pilipino na sa bawat pagsubok na nararanasan niya ay kaya pa rin niyang lumaban sa mga paghihirap sa buhay.
<br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span><span style ...
Oct 11, 2016 · Ang Sawikaan 2016 na ginanap nito lamang Oktubre 6, Huwebes, sa UP kolehiyo ng Edukasyon ay pangwalo na sa serye ng mga ginanap na Sawikaan. Itinataguyod ng Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT), nagsimula ito noong taóng 2004 at sinundan noong 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, at 2016.